Archive | április 2013

Nagyböjti gondolatok

Az ortodox egyház a kereszténység legnagyobb ünnepét, Jézus Krisztus feltámadását ősi hagyományai szerint ünnepli. Az ünnep méltó eltöltéséhez elengedhetetlen a nagyböjti időszak. Az egyház, a benne élő hívő közösséggel az imádság, a böjt és a bűnbánat útjára lép. Olyan időszak ez, amelyben végig kell gondolnunk kapcsolatunkat az Istennel. Olyan időszak ez, mely újra formálja a rendet, melynek uralkodnia kellene Isten és ember, a Teremtő és az ő teremtménye között. Éljünk ezen időszak kegyelmi ajándékaival! Fedezzük fel az egyház misztériumokkal áthatott szertartásaiban Jézus Krisztust, az örök főpapot.

Minden “tékozló fiú” csak a bűnbánat tiszta világosságával találja meg az atyai házat.

Kegyelmekben gazdag ünnepi előkészületet kívánok:

József atya

Kerítésépítés 2012 nyarán

Kerítésépítés 022012 nyarán szükségessé vált a régi kerítés lebontása és egy új kerítés építése. A parochus és családja, valamint az ukrajnai testvéregyházközségünk parochusa néhány hívő kíséretével segítséget nyújtott az új kerítés felépítéséhez. Köszönet és hála érte.  Continue reading