Illés ünnepe

Isten kiválasztottját Szent Illést ünnepeljük

Július 20-án (az ónaptár szerint augusztus 02-án) ünnepeljük Szent Illés prófétát. Illés próféta az egy Isten imádásának nagy hirdetője. A Kr.e. IX. században Ácháb király idejében szembeszállt a bálványimádó királlyal és a bálványimádó néppel. Mint Isten embere a keresztény emberek előképe. A szentírásból tudjuk, hogy a hamisprófétákkal szemben védelmezte Jahve jogait. Az élő Isten bensőséges megtapasztalásában részesült Hóreb hegyén (1.Kir.17-19). A királyok könyvéből tudjuk, hogy élete végén a Kr. e. IX. században tüzes szekéren az égbe ragadtatott. Ezen csoda Illés próféta tanítványa Elizeus szeme láttára történt. Illés palástja Elizeusra maradt (2.Kir.2.1-15).
Ez az elragadtatás gyakran témája az ortodox művészetnek. A korai kereszténységben is gyakran szerepel csodákkal és más eseményekkel teljes élete. Ezt bizonyítják a kereszténységben fellelhető művészettörténeti értékek. A korai keresztény ábrázolások a katakomba freskók és bizánci miniatúrák egyaránt bizonyítják, hogy a korai keresztényeket is érdekelte Szent Illés személye. Legyen példa előttünk Szent Illés próféta élete és kérjük közbenjárását az Isten felé vezető úton.
Szent Illés napján szeretettel köszöntöm az Illéseket, az ünneplőkre és egyházközségünk minden tagjára kérem az Isten áldását!
József atya